Klinika Medycyny Estetycznej Esthe została założona w 2007 r. na bazie Poradni Chirurgicznych ASYMED i KOLMED, które prowadzą swoja działalności nieprzerwanie od 1996 r. Aktualnie liczba pacjentów, którym świadczone są usługi w zakresie chirurgii i medycyny estetycznej, wynosi około 320 osób w ciągu miesiąca.

Poszukujemy lekarzy rezydentów i specjalistów zainteresowanych rozwojem zawodowym w dziedzinie medycyny estetycznej. Początkowy zakres szkolenia i usług medycznych będzie obejmował grupę zabiegów z aktualnej oferty kliniki Esthe (esthe-med.pl). Dalszy rozwój zawodowy skierowany będzie na zdobycie nowych umiejętności w zakresie medycyny estetycznej w trakcie wspieranych przez Klinikę kursów i warsztatów tematycznych: stałe rozszerzenie zakresu usług Esthe. Udostępnimy wszystkie zasoby kliniki, fachowy zespół współpracowników, zapewnimy bardzo aktywna promocję internetową oraz dostęp do najbardziej wartościowych szkoleń. Ponieważ istnieje duże zainteresowanie medycyną estetyczną ze strony pacjentów niemieckojęzycznych i angielskojęzycznych – wskazana znajomość jednego z wymienionych języków obcych. Do współpracy zapraszamy lekarzy kreatywnych, skłonnych do samodzielnego wykonywania zabiegów estetycznych po zakończeniu podstawowego szkolenia oraz chętnych do stałego rozwoju w zakresie medycyny estetycznej. Wszystkie zasady współpracy ustalany indywidualnie.

Lekarzy chętnych do współpracy prosimy o kontakt sms pod numerem: 604 062 976

ul. Zofii Nałkowskiej 4, Szczecin

Umów się już teraz

Umów się już teraz

+48 660 993 435